Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

Ampliació de la pròrroga concursal fins al 31 de desembre

by | març 25, 2021 | Blog

El passat dissabte 13 de març es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Entre altres novetats, la norma prorroga fins al pròxim 31 de desembre de 2021 els terminis per la presentació de concurs voluntari, modificació de conveni i acords de refinançament, sol·licitud d’obertura de liquidació, mediació concursal i mesures de tramitació preferent, per als quals la Llei 3/2020, de 18 de setembre havia establert la seva finalització el passat 14 de març.

A causa dels efectes de la pandèmia per la COVID-19, el Govern ha impulsat i ampliat una sèrie de mesures amb les quals es pretén donar suport a les empreses amb problemes de solvència des de les situacions més lleus fins a les més severes, sempre amb l’objectiu de donar suport al manteniment de l’activitat i l’ocupació.

D’altra banda, s’agilitza la transposició de la Directiva de reestructuracions (UE)2019/1023, que modificarà el Text refós de la Llei concursal, per comptar amb un marc legal concursal més àgil i modern.

A més, la línia per a la reestructuració de deute financer Covid, regulada en el seu Títol II, preveu mesures addicionals de flexibilització dels ICO (préstecs garantits per l’Institut de Crèdit Oficial), permetent que aquest finançament s’incorpori als processos de refinançament i reestructuració pactats entre els bancs i els seus clients.

En línies generals, les novetats més importants de el nou RDL són:

– L’ampliació de les moratòries relatives a l’exempció del deure del deutor de sol·licitar la declaració de concurs i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs que presentin els creditors;

– S’estén el termini per renegociar, tant els acords de refinançament i acords extrajudicials de pagament (tots dos són instruments previs al concurs), com els propis convenis concursals;

– S’amplien fins al 31 de desembre de 2021 les mesures processals que agiliten els processos, com la tramitació preferent i el foment de la subasta extrajudicial.