Noticies Actualitat

NOVA REGULACIÓ DE PARTS VINCULADES A SOCIETATS DE CAPITAL

NOVA REGULACIÓ DE PARTS VINCULADES A SOCIETATS DE CAPITAL

Avui entra en vigor la Llei 5/2021, de 12 d'abril, per la qual es modifica el Text refós de la Llei de societats de capital ( "LSC"), i altres normes financeres. Aquesta llei, introdueix algunes qüestions rellevants, principalment en l'àmbit de les societats...

read more
JUNTES DE PROPIETARIS I/O SOCIS EN TEMPS DE COVID

JUNTES DE PROPIETARIS I/O SOCIS EN TEMPS DE COVID

Al llarg d'aquests últims mesos, hem pogut observar les diferents mesures legislatives amb l'objectiu de rebaixar la incidència de l'COVID-19. Doncs bé, en relació amb les juntes de propietaris i / o de Socis, també s'han adoptat mesures amb l'objectiu de no entorpir...

read more
Ampliació de la pròrroga concursal fins al 31 de desembre

Ampliació de la pròrroga concursal fins al 31 de desembre

El passat dissabte 13 de març es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Entre altres novetats, la norma prorroga fins al pròxim...

read more
DRET DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

DRET DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

El paper de l'advocat especialista en propietat intel·lectual és donar suport a l'empresa en l'establiment d'una estratègia per protegir i defensar els seus drets de propietat intel·lectual. Frade Gobeo & Associats assessora als seus clients en dret de propietat...

read more
Servei integral per a empreses

Servei integral per a empreses

En Frade Gobeo & Associats prestem un servei integral d'assessorament a client en tots els aspectes relatius a l'activitat empresarial. El nostre equip ofereix un servei pròxim a el client i adaptat a les seves necessitats, amb total dedicació a la resolució de...

read more
TARGETA REVOLVING

TARGETA REVOLVING

Tens targeta de crèdit i pagues interessos superiors a l'20%? Pagues cada mes una quota encara que no utilitzis la targeta?Vols desfer-te d'ella i recuperar tots els interessos pagats a banc?Podem ajudar-te !!!Si tens una targeta de crèdit i el banc et cobra cada mes...

read more
ELS JUTGES SUBSTITUEIXEN EL IRPH PER L’EURIBOR

ELS JUTGES SUBSTITUEIXEN EL IRPH PER L’EURIBOR

Els jutges espanyols s'inclinen per substituir l'IRPH per l'Euribor Fa dos mesos que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir que l'índex IRPH si podia ser sotmès a un control de transparència per part dels jutges espanyols i ja tenim les primeres...

read more
CRISI COVID-19: Tramitació d’un ERTE

CRISI COVID-19: Tramitació d’un ERTE

Una de les eines que el Govern ha incorporat entre les mitjanes excepcionals per gestionar la crisi ocasionada per l'COVID-19 (Coronavirus) és l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) per causes de força major. Es tracta d'una autorització temporal per...

read more
Conclusions de la Sentència de l’TJUE sobre l’IRPH

Conclusions de la Sentència de l’TJUE sobre l’IRPH

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'ha pronunciat a favor dels consumidors, declarant que les hipoteques vinculades a l'IRPH poden ser abusives. Aplicació de la Directiva 93/13 / CEE sobre clàusules abusives, ja que tal clàusula no reflecteix...

read more
SENTÈNCIA IRPH: CONDEMNA ALS BANCS

SENTÈNCIA IRPH: CONDEMNA ALS BANCS

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'ha pronunciat a favor dels consumidors, declarant que les hipoteques vinculades a l'IRPH poden ser abusives La Justícia Europea determina que la clàusula que incorpora l'IRPH pot ser sotmesa a control d'abusivitat....

read more
IRPH: ÉS LEGAL? ES POT MANIPULAR? COM SABER SI EL TINC?

IRPH: ÉS LEGAL? ES POT MANIPULAR? COM SABER SI EL TINC?

El IRPH o Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris, denominat oficialment com: "Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a adquisició d'habitatge lliure". És la mitjana aritmètica simple dels tipus d'interès mitjans ponderats pel saldo...

read more
L’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES, PROFESSIÓ D’ALT RISC

L’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES, PROFESSIÓ D’ALT RISC

Amb la modificació de el codi penal i la nova redacció de l'delicte d'insolvència punible una important part de l'empresariat de la petita i mitjana empresa passa a incórrer en responsabilitat penal per pràctiques i usos que fins al dia d'avui han estat habituals i...

read more
RISCOS DE SER ADMINISTRADOR D’UNA EMPRESA

RISCOS DE SER ADMINISTRADOR D’UNA EMPRESA

Estem assistint a una autèntica promoció per a la creació d'empreses i l'emprenedoria. Es persegueix que en les persones que es llicencien, que es fan professionals, creuen les seves pròpies empreses i contractin gent. Dirigir una empresa és administrar-la també, i...

read more
QUE ÉS LA TITULITZACIÓ

QUE ÉS LA TITULITZACIÓ

La titulització és un procés financer que consisteix a transformar uns actius il · líquids, com poden ser crèdits o préstecs, en títols negociables. Aquest procés es porta a terme mitjançant una cessió a un fons de titulització, aquest s'encarrega d'emetre uns bons de...

read more
HIPOTEQUES atorgades PER ENTITATS FINANCERES DESAPAREGUDES

HIPOTEQUES atorgades PER ENTITATS FINANCERES DESAPAREGUDES

En FRADE Gobeo & ASSOCIATS Trobem 1 contrasentit que hipoteques que van ser atorgades per 'entitats financeres rescatades i desaparegudes, siguin l reclamades per ALTRES ENTITATS que S'HAN FET amb la cartera de les anteriors. És de Tots Conegut que a els crèdits...

read more
Una correcta decisió en el moment oportú pot evitar una possible situació d’insolvència

Notícies agències: «swap»

Una jutge obliga a un banc a tornar amb interessos el pagament d'una «swap» Segons informa l'advocat de el client, Carlos Deutú, l'entitat financera ha hagut de retornar els 4.200,93 euros que havia ingressat, més els interessos corresponents, «arran de l'opacitat de...

read more
Una correcta decisió en el moment oportú pot evitar una possible situació d’insolvència

Recomanacions sobre els Nous Tipus d’IVA

La Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010 (Llei 26/2009 de 23 de desembre) ha estat l'instrument jurídic utilitzat per l'executiu per dur a terme la pujada de dos dels tipus impositius de l'Impost sobre el valor afegit o IVA .En concret es va...

read more
Una correcta decisió en el moment oportú pot evitar una possible situació d’insolvència

Consultoria Estratègica de Negocis i Inversions

Per a nosaltres l'activitat empresarial consisteix en la implementació de l'estratègia de negoci o, el que és el mateix, la realització continuada d'un conjunt de compromisos de fons dels que s'espera una renda. La selecció d'aquests compromisos de fons (despeses...

read more
Una correcta decisió en el moment oportú pot evitar una possible situació d’insolvència

Presentació de Frade Gobeo & Associats

FRADE GOBEO & ASSOCIATS sorgeix de l'escissió de l'oficina de Girona de Vialegis & Frade Gobeo que des de l'any 2002 presta els seus serveis legals amb el més alt rigor i la més alta qualitat orientats a l'èxit i interès dels nostres clients.Som un equip...

read more