Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

CONCURSAL: Reial decret llei 5/2021: Ampliació de la moratòria concursal

by | abr. 6, 2021 | Blog

Nou retard a l’allau massiva de concursos de creditors.


Durant aquest últim any s’han publicat diversos reials decrets per intentar suavitzar els dràstics efectes que la pandèmia ha desencadenat, especialment, en el sector empresarial espanyol. Aquesta nova normativa ha tingut especial transcendència en matèria concursal i supòsits d’insolvència empresarial.


Començant pel RD 16/2020, de 28 d’abril, el nou Text refós de la Llei Concursal, la Llei 2/2020, de 18 de setembre, i el RD 34/2020 de 17 de novembre. Seguint aquesta trajectòria normativa, recentment s’ha aprovat el RD 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Què suposa aquesta nova norma? Quines són les novetats en matèria concursal?


Al marge de la creació de les noves línies d’ajut econòmic directe per a empreses, i altres reformes que també regula aquest Decret, centrant-nos en l’àmbit dels procediments concursals, el més important és que la nova normativa amplia el termini de la moratòria concursal des el 14 de març fins al 31 de desembre de 2021. A partir de llavors, s’iniciarà el còmput d’el termini legal per a la presentació obligatòria de sol·licitud de concurs de creditors per a aquelles empreses que haguessin entrat en insolvència durant l’estat d’alarma.


Per tant, aquesta nova regulació, torna a retardar i posposar la presentació massiva de sol·licituds de concursos de creditors, aconseguint tan sols postergar l’allau i col·lapsar encara més, d’aquí uns mesos, els jutjats mercantils del nostre país; però sense suposar una veritable solució al problema que, tard o d’hora acabarà arribant.


Per tant, després d’aquesta “pilota cap amunt” de l’executiu, la nostra primera recomanació és eliminar l’estigmatització negativa que pot tenir fer-se a la idea que l’empresa presenta concurs de creditors i considerar-lo com un camí positiu destinat a l’manteniment de la companyia. Hem de recordar que les crisis d’insolvències generades per la pandèmia generalment són eventuals i per això és especialment important examinar possible refinançament del deute per sortir d’aquesta situació.

Per a això, és imprescindible anticipar-se al problema i al moment marcat pel Govern i comptar amb l’assessorament legal i econòmic adequat per crear una maniobra que permeti acudir a la via concursal en sentit positiu i aconseguir reflotar l’empresa.