Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

Consultoria Estratègica de Negocis i Inversions

by | abr. 27, 2010 | Blog

Per a nosaltres l’activitat empresarial consisteix en la implementació de l’estratègia de negoci o, el que és el mateix, la realització continuada d’un conjunt de compromisos de fons dels que s’espera una renda. La selecció d’aquests compromisos de fons (despeses fixes, variables i inversions en actius), és a dir, NEGOCIS, és la clau de al bon funcionament de l’empresa.
A “FRADE Gobeo & ASSOCIATS identifiquem els negocis, desenvolupem els que generen rendes i eliminem els que no ho fan.»