Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

Efectes de l’Aplicació de la Llei Contra la Morositat a la PIME Catalana

by | maig 17, 2012 | Blog

Una de les reivindicacions en què ha participat de forma estel·lar i activa PIMEC és la reforma de la Llei 3/2004 sobre la morosidad.Esta llei mal adaptada d’una directiva europea, preveu la possibilitat que per acord de les parts dels terminis de pagament de clients a proveïdors pot allargar-se en el temps per un termini superior als 60 días.PIMEC ha arrencat de tots els grups parlamentaris catalans el compromís de donar suport a la proposta de modificació de la llei presentada pel grup Convergència i Unió en la qual es estableix que aquests pagaments no es realitzen en un termini superior a 60 dies contemplant un període d’adaptació de 3 anys.S’ha publicat que l’efecte sobre els costos financers d’aquesta modificació seria una reducció de 9.000 M € dels quals 6.400 M corresponen a les pimes. No obstant això, no s’ha parlat d’un altre aspecte sense cap dubte més rellevant com és la liberalització de fons que la seva aplicació produiria sobre l’estructura financiera.Según dades elaborades pel departament d’estudis de PIMEC, l’estructura de les inversions de la mitjana de les pimes catalanes, excloses hostaleria i restauració, està composta principalment en un 40% en crèdit a clients i en un 35% en inmovilizado.La estructura financera mitjana del finançament de les inversions de les pimes catalanes està composta en un 65% per deute i en un 35% per fons propis.

La reducció de l’termini de cobrament a clients de 98 dies, que és la mitjana de termini de cobrament de les pimes actual, a 60 dies comportaria una desinversió de el 40% de la inversió en clients, el que suposaria automàticament la mateixa reducció de deute, atès que les operacions entre pimes es realitzen en un termini mitjà de 60 dies, i per tant un desendeutament important, passant de 65% a 58% de deute sobre el passiu total reduït aquest en un 16%.

Si al descrit anteriorment afegíssim que l’estricta normativa del nostre pla comptable obliga a les nostres empreses a comptabilitzar l’immobilitzat a preu d’adquisició amortitzat pels anys transcorreguts i actualitzéssim el valor dels actius immobilitzats a preus corrents, el que els incrementaria segons els dades que publica la central de balanços del Banc d’Espanya en un 50%, la nova estructura financera de la pime catalana, aplicats aquests dos efectes, seria d’una auto finançament de l’52%, el que permet afirmar:

  1. La pime catalana hauria de tenir en els seus llibres la mateixa estructura financera que la pime europea dels països avançats.
  2. L’efecte pervers de la mala aplicació de la Llei antimorositat perjudica la solvència de la pime en benefici de el sistema financer, que és el que fa un gran negoci amb un circulant sobredimensionat per l’incompliment de la normativa en el termini de cobrament, la qual cosa obliga a les empreses a incrementar la seva finançament en l’import de l’excés del finançament.
  3. L’efecte de la Llei 3/2004 i la normativa comptable perjudica notablement el “rating basilea” de les empreses catalanes davant les europees de països avançats.
  4. La necessitats financeres en deute de les pimes es reduirien en un 25% del seu import, el que permetria un alleujament de les necessitats de crèdit i uns costos financers molt menors, que corresponen els 6.400 milions esmentats anteriorment que perdria la banca d’ingressos per les seves activitats ordinàries o hauria de negociar-los amb les grans empreses i els governs.