Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

QUE ÉS LA TITULITZACIÓ

by | febr. 18, 2016 | Blog

La titulització és un procés financer que consisteix a transformar uns actius il · líquids, com poden ser crèdits o préstecs, en títols negociables. Aquest procés es porta a terme mitjançant una cessió a un fons de titulització, aquest s’encarrega d’emetre uns bons de titulització per a la seva posterior col·locació entre inversors institucionals.

D’aquesta manera les entitats venen tot o part dels seus riscos obtenint nou finançament que poden destinar al seu negoci sense necessitat d’usar altres alternatives com ampliacions de capital.

La titulització sintètica, es dóna quan en lloc de traspassar la totalitat de el contingut d’aquestes carteres únicament es traspassa el risc del producte.

La Llei 19/1992 sobre règim de societats, fons d’inversió immobiliària i fons de titulització hipotecària exposa que la titulació d’un préstec comporta que l’entitat emissora deixa de ser la creditora, encara que conservi per llei la titularitat registral i la seva administració (llevat de pacte contrari). En aquesta normativa no s’entén que els deutors hagin de ser informats de la incorporació / baixa dels seus préstecs a un fons, en cap moment.

Per ampliar informació a l’respecte pot dirigir-se a al següent enllaç:

http://www.bde.es/clientebanca/derechos/decisiones/clausulas/contratos.htm