Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

SENTÈNCIA IRPH: CONDEMNA ALS BANCS

by | març 3, 2020 | General

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s’ha pronunciat a favor dels consumidors, declarant que les hipoteques vinculades a l’IRPH poden ser abusives

La Justícia Europea determina que la clàusula que incorpora l’IRPH pot ser sotmesa a control d’abusivitat. Seran els tribunals espanyols els que hauran de comprovar cas per cas si les clàusules són «de caràcter clar i comprensible» per al «consumidor mitjà«.

La decisió de Tribunal de Justícia suposa que aquells clients que tinguin la seva hipoteca referenciada amb l’índex IRPH sense haver-los donat les explicacions pertinents en el moment de la signatura podrien recuperar fins a 25.000 euros de mitjana.

La Sala considera que en un contracte de préstec hipotecari celebrat entre un consumidor i un professional (el Banc), en virtut de el qual el tipus d’interès que paga el consumidor varia en funció de l’índex de referència basat en els préstecs hipotecaris de les caixes d’ estalvis (IRPH) aquesta comprès en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 93/13 / CEE sobre clàusules abusives, ja que tal clàusula no reflecteix disposicions legals o reglamentàries de caràcter imperatiu.

Per això, el Tribunal Europeu determina que els tribunals espanyols han de comprovar que les clàusules d’aquestes característiques són «de caràcter clar i comprensible» i superen el control de transparència que determina la mateixa Directiva.

Per complir el control de transparència, el Tribunal explica que les clàusules no només han de ser comprensibles en el pla formal i gramatical, sinó que han de permetre que el consumidor mitjà, normalment informat i raonablement atent i perspicaç, estigui en condicions de comprendre el funcionament concret de la manera de càlcul de l’esmentat tipus d’interès per poder valorar les conseqüències econòmiques de les mateixes en les seves obligacions financeres.

Finalment, la Sentència no s’oposa al fet que en cas de declaració de nul·litat de la clàusula que conté l’IRPH, el jutge espanyol el substitueixi per un índex legal aplicable falta d’índex substitutiu legal en el contracte, sempre que el contracte no pugui subsistir i la seva anul·lació suposés circumstàncies especialment perjudicials per al consumidor.

Amb aquest resultat favorable, havent-se declarat abusiu aquest índex IRPH és el moment perquè els consumidors reclamin i recuperin tots els diners pagat en aplicació de la mateixa.