LA FIRMA

Posem tot l'esforç, la feina i el coneixement per als nostres clients.

Frade Gobeo & Asociados és un equip consolidat de professionals que ha estat seleccionat entre els talents més entusiastes i capaços dels més prestigiosos centres de formació, prestigioses firmes d'advocats i empreses del sector, nacionals i internacionals, amb una dilatada experiència en la nostra especialització . La selecció i/o preparació del nostre equip no és general, ja que cada membre de la nostra organització és elegit especialment per les seves aptituds, actituds, coneixements i habilitats, que es complementa amb l'ambició i l'afany de victòria del grup. El lideratge de la direcció esdevé a més a més per l'experiència adquirida en la bona resolució de problemes d'extremada complexitat.

L'encàrrec dels nostres clients es resumeix en satisfer els vostres desitjos o aconseguir el seu objectiu. Mentre que el reconeixement del treball i l'efectivitat de tots els membres de la signatura, tant en la seva part jurídica com en el seu vessant consultor econòmic, es tradueix en la nostra voluntat de resoldre o donar la millor viabilitat a determinades situacions en què es troben les persones i empreses que es dirigeixen a nosaltres, que ens han motivat a organitzar-nos per donar solucions individualitzades a cadascun.

Frade Gobeo Economistas Consultores y Directores de Empresas presta los servicios de formulación de estrategias, implementación, reorganización y dirección de empresas desde 1985 con el mayor rigor, objetividad y calidad en beneficio de nuestros clientes.

Frade Gobeo Abogados  nace en Barcelona en el año 2016 de la mano de Iñaki Frade Juanola.

La nostra vocació està encaminada a ajudar els nostres clients per trobar la millor alternativa a cada situació positiva o negativa. Per això, cal saber salvaguardar, defensar o reclamar tots els seus drets, millorar la seguretat dels seus béns, reduir les seves responsabilitats, augmentar les vendes o ingressos, cobrar com més aviat millor, controlar i reduir els seus costos fixos i variables, pagar el més tard possible, millorar-ne la tresoreria, millorar la rendibilitat de la inversió i el seu creixement, implementar estratègies d'internacionalització, innovació, reorientació, reestructuració, revitalització, recapitalització, dissolució, compra, venda, segregació, fusió, escissió, etc.

Garantim la màxima seguretat jurídica i econòmica, una visió multidisciplinària de les operacions i el tracte personalitzat al client, adaptant-nos sempre a les vostres necessitats. La comunicació individualitzada amb els nostres clients és l'eina per aconseguir la satisfacció dels objectius.

Nuestra organización liderada por grandes profesionales es la mejor garantía en seguridad y confianza y donde los clientes podrán ver sus deseos satisfechos.

Treballa amb nosaltres           UNEIX-TE AL NOSTRE EQUIP