LA FIRMA

Posem tot l'esforç, la feina i el coneixement per als nostres clients.


Frade Gobeo & Asociados és un equip consolidat de professionals que ha estat seleccionat entre els talents més entusiastes i capaços dels més prestigiosos centres de formació, prestigioses firmes d'advocats i empreses del sector, nacionals i internacionals, amb una dilatada experiència en la nostra especialització . La selecció i/o preparació del nostre equip no és general, ja que cada membre de la nostra organització és elegit especialment per les seves aptituds, actituds, coneixements i habilitats, que es complementa amb l'ambició i l'afany de victòria del grup. El lideratge de la direcció esdevé a més a més per l'experiència adquirida en la bona resolució de problemes d'extremada complexitat.

L'encàrrec dels nostres clients es resumeix en satisfer els vostres desitjos o aconseguir el seu objectiu. Mentre que el reconeixement del treball i l'efectivitat de tots els membres de la signatura, tant en la seva part jurídica com en el seu vessant consultor econòmic, es tradueix en la nostra voluntat de resoldre o donar la millor viabilitat a determinades situacions en què es troben les persones i empreses que es dirigeixen a nosaltres, que ens han motivat a organitzar-nos per donar solucions individualitzades a cadascun.

Frade Gobeo Economistes Consultors i Directors d'Empreses presta els serveis de formulació d'estratègies, implementació, reorganització i direcció d'empreses des de 1985 amb el màxim rigor, objectivitat i qualitat en benefici dels nostres clients.

Frade Gobeo Advocats neix a Barcelona l'any 2016 de la mà d'Iñaki frade Juanola.

La nostra vocació està encaminada a ajudar els nostres clients per trobar la millor alternativa a cada situació positiva o negativa. Per això, cal saber salvaguardar, defensar o reclamar tots els seus drets, millorar la seguretat dels seus béns, reduir les seves responsabilitats, augmentar les vendes o ingressos, cobrar com més aviat millor, controlar i reduir els seus costos fixos i variables, pagar el més tard possible, millorar-ne la tresoreria, millorar la rendibilitat de la inversió i el seu creixement, implementar estratègies d'internacionalització, innovació, reorientació, reestructuració, revitalització, recapitalització, dissolució, compra, venda, segregació, fusió, escissió, etc.

Garantim la màxima seguretat jurídica i econòmica, una visió multidisciplinària de les operacions i el tracte personalitzat al client, adaptant-nos sempre a les vostres necessitats. La comunicació individualitzada amb els nostres clients és l'eina per aconseguir la satisfacció dels objectius.

La nostra organització liderada per grans professionals és la millor garantia en seguretat i confiança i on els clients podran veure els seus desitjos satisfets.

Treballa amb nosaltres           UNEIX-TE AL NOSTRE EQUIP